231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260
231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260

$4,900

231 Santa Barbara, Palm Desert, CA, 92260

ACTIVE